contact us

شمار ه تلفن:

04433744793
04433744794
04433744795
04433744796

ایمیل:​

info@altonplas.com

ارومیه - شهرک صنعتی فاز دو توسعه خیابان کار آفرینان پلاک 20

شهرک صنعتی فاز دو توسعه