مولیون یا میانی کارولاین

پروفیل میانی کارولاین

این پروفیل جهت تقسیم بندی داخلی پنجره یا درب کاربرد دارد . بدین شکل که جهت ایجاد کتیبه افقی یا عمودی در داخل پروفیل قاب یا تقسیم بندی داخلی پروفیل لنگه مورد استفاده قرار میگیرد .

 

مشخصات:

وزن 1150 گرم
ضخامت دیواره داخلی و خارجی 2.2 میلیمتر
ضخامت دیواره های کناری 1.6 میلیمتر
ابعاد 81.5*60*42 میلیمتر
فضای استقرار گالوانیزه 30*30 میلیمتر
شیار محل زهوار 4 میلیمتر
شیار محل گسکت 3.2 میلیمتر

محصولات مرتبط